Samenwerkingspartners

  VvOCM
Beroepsvereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck met bijna 1800 leden.
https://vvocm.nl/ 
  Radboud Innovation
Radboud Innovation biedt wetenschappers onder­steuning en advies bij het etaleren en vergroten van de maatschappelijke, culturele en economische meerwaarde van hun kennis en kunde. Daartoe stimuleert Radboud Innovation een instellingsbrede betrokkenheid bij maatschappelijke en economische vraagstukken.
http://www.ru.nl/over-ons/samenwerking/radboud-innovation 
  Health Deal Chronische Pijn
De Health Deal Chronische Pijn Is een unieke publiek-private samenwerking om innovatie in de zorg voor chronische pijn patiënten te stimuleren en daadwerkelijk te realiseren. Door het wegnemen van belemmerende factoren en schotten die innovatie en implementatie in de weg staan kan zinnige, zuinige en excellente zorg gerealiseerd worden.  
Health Deal Chronische Pijnzorg

  Hogeschool van Amsterdam
Een private partnerschap met de HvA om veelbelovende studenten al tijdens hun studie kennis te laten maken met ons Netwerk. Het doel is om hen, nadat zij 3 jaar werkervaring hebben opgedaan, aan te laten sluiten bij een van de regionale netwerken. Op deze manier binden wij enthousiaste jonge collega’s aan het netwerk, wat goed is voor de toekomst van het Netwerk Chronische Pijn.
http://www.hva.nl 
 
Fit for Work 
Sterk voor werkbehoud bij mensen met een chronische aandoening
Dit platform verenigt 20 maatschappelijke organisaties die zich sterk maken voor een nationale aanpak gericht op werkbehoud bij een chronische aandoening. 
www.fitforworknederland.nl
  Pijn Samen
Onafhankelijk platform van patiëntenverenigingen, behandelaars, zorgprofessionals en aanbieders van producten en diensten.
https://www.pijnsamen.nl  
  Pijnpatiënten naar een stem
Samenwerkingsverband van verschillende patiëntenorganisaties vragen gezamenlijk aandacht voor chronische pijn. 
http://www.pijnpatientennaar1stem.nl