Uitgangspunten bij de behandeling

De behandeling bestaat uit drie onderdelen:

  1. Pijnanalyse
    De beginfase van de behandeling bestaat uit de analyse. De oefentherapeut brengt samen met de patiënt de pijnklachten in kaart en onderzoekt de gedachten van patiënt heeft de klacht (illness believes) en over de gevolgde behandelingen tot nu toe. Ook inventariseert de oefentherapeut de gevolgen van de klacht voor de dagelijkse activiteiten, gedachten, gevoelens en relaties met anderen.

  2. Waardevolle doelen
    De behandeling vraagt een actieve participatie van de patiënt. Om deze actieve deelname te bevorderen, formuleert de patiënt zelf waardevolle en haalbare doelen. Dit stimuleert het zelfmanagement van de patiënt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van motivational interviewing en ACT.

  3. Herstellen van balans
    Bij elke patiënt wordt bekeken in hoeverre de balans hersteld moet worden, zodat de patiënt kan werken aan waardevolle doelen en daarmee een waardevol leven. Het samen met de patiënt opgestelde behandelplan vormt de basis voor het herstel van de balans en kan verschillende onderdelen bevatten, zoals:

De behandeling wordt afgerond als de patiënt: