Protocol

Uitgangspunt in de behandeling van patiënten met chronische pijn vormt een protocol, ontwikkeld door een netwerk van oefentherapeuten Cesar|Mensendieck. De oefentherapeuten die werken met het protocol zijn intensief geschoold in de behandeling en begeleiding van chronisch pijnpatiënten. Daarmee biedt het protocol kwalitatief hoogwaardige zorg voor chronische pijnpatiënten.

De basis van het protocol bestaat uit: 

Het protocol wordt jaarlijks aangescherpt aan de hand van de nieuwste wetenschappelijke en evidence based practice inzichten. De huidige inzichten laten diverse aangrijpingspunten zien voor behandeling en het tot rust brengen van het pijnsysteem.

Het uiteindelijke doel van de behandeling volgens het Chronisch Pijn Protocol is dat iemand weer grip krijgt op zijn eigen leven. Dat de pijn niet meer leidend is in het leven, maar een onderdeel ervan.