Oncologie en Pijn

Een aantal therapeuten van het Netwerk Chronische Pijn heeft aanvullende scholing op het gebied van oncologie gedaan en kunnen patiënten bij dit proces begeleiden. Tijdens de behandeling van de ziekte kanker, na afloop van de behandeling of als genezing niet meer mogelijk is.

Het Chronisch Pijn Protocol blijft de leidraad van de behandeling met extra aandacht voor de oncologische kant. De behandeling richt zich op het leren omgaan met de pijn en het ontwikkelen van handvatten hiervoor zoals inzicht krijgen in de diverse factoren die pijn beïnvloeden, leren ontspannen of anders leren bewegen . In de keten wordt nauw samengewerkt met andere zorgverleners waaronder (oedeem en oncologie) fysiotherapeuten, oncologen, psychologen en huisartsen. Meer informatie over het Chronisch Pijn Protocol kunt u vinden bij uitgangspunten van behandeling.