Prospectief Cohort Onderzoek Chronisch Pijn Protocol ( PROCO CPP)

Op 1 april 2015 start in opdracht van de Stichting Landelijk Netwerk Oefentherapeuten Chronisch Pijn het Prospectief Cohort Onderzoek Chronisch Pijn Protocol.

De aan het onderzoek deelnemende therapeuten (45 in totaal), aangesloten bij het Netwerk Chronische Pijn, verzamelen gegevens van de patiënten die verwezen werden voor behandeling volgens het Chronisch Pijn Protocol (CPP). Dit onderzoek heeft tot doel patiënt karakteristieken te identificeren, om aan de hand daarvan te voorspellen voor welke patiënten de behandeling volgens het CPP een geschikte methode is. Daarnaast moet het onderzoek inzicht geven in de eerste resultaten van de behandeling volgens het CPP in de 1e lijn en wordt in kaart gebracht welke plek in de 1e lijn de behandeling volgens het CPP inneemt.

Informatie wordt verzameld met behulp van vragenlijsten. Het eerste half jaar worden patiënten geïncludeerd. De therapeuten wordt gevraagd de patiënten de vragenlijsten bij intake voor te leggen en vervolgens na drie, zes en twaalf maanden. Het totale onderzoek duurt ongeveer anderhalf jaar. Patiënten die gericht worden verwezen naar het Chronisch Pijn Protocol door huis- of bedrijfsartsen of specialisten en voldoen aan onderstaande criteria kunnen worden geïncludeerd.

Inclusie criteria
Volwassene (18 jaar en ouder) met chronische aspecifieke pijnklachten, met manifeste of dreigende beperkingen van het algemeen niveau van functioneren. De patiënt heeft de intentie het gedragsmatige behandeltraject te doorlopen.

Exclusie criteria
Indien er sprake is van ernstige psychische en/of ernstige verslavingsproblemen, indien er een lopende letselschade procedure is en als de patiënt niet (onvoldoende) kan communiceren via de Nederlandse taal.

Lees meer in deze flyer

Als u vragen heeft over het onderzoek, kunt u via onderzoek@landelijknetwerkchronischepijn.nl contact opnemen een van onderstaande contactpersonen.

- Mw drs. M.S.H. Wortman (onderzoeker), psychosomatisch oefentherapeut, klinisch epidemioloog. 

- E. de Jong (coördinator , oefentherapeut Cesar, bachelor of health, Bestuur Stichting Landelijk Netwerk Chronische Pijn.