Prospectief Cohort Onderzoek Chronisch Pijn Protocol ( PROCO CPP)

Om meer inzicht te krijgen in de resultaten van de behandeling volgens het Chronisch Pijn Protocol is mevrouw drs M.S.H. Wortman, docent- onderzoek opleiding Oefentherapie Hogeschool van Amsterdam, in 2015 gestart met het Prospectief Cohort Onderzoek Chronisch Pijn Protocol in opdracht van de Stichting Landelijk Netwerk Oefentherapeuten Chronisch Pijn. Doel van dit onderzoek is in kaart brengen van de patiëntkarakteristieken en de resultaten van het CPP op verschillende meetmomenten.
In december 2018 zijn deze resultaten gepubliceerd in het Nederlandstalig Tijdschrift voor Pijn en Pijnbestrijding ( 37e jaargang 2018, nr 74).

 

Lees hier het artikel