Introductie

Als professional in de zorg komt u in aanraking met patiënten die chronische pijnklachten ervaren. Deze pijnklachten hebben grote gevolgen voor het dagelijks functioneren van de patiënt. De noodzaak tot behandeling is dan ook hoog en in de eerste lijn kan de behandeling snel gestart worden.

Het Netwerk Chronische Pijn bestaat uit oefentherapeuten die gespecialiseerd zijn in de behandeling van mensen met chronische pijn. Alle oefentherapeuten volgen een eenduidige behandelwijze, vastgelegd in het (protocol Chronische Pijn) Chronisch Pijn Protocol. Dit protocol is in eerste instantie samen met revalidatieartsen ontwikkeld en wordt jaarlijks op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten bijgesteld en aangescherpt.

Het Netwerk Chronische Pijn werkt inmiddels samen met meerdere verwijzers: revalidatieartsen, reumatologen, anesthesiologen, psychologen en huisartsen. De oefentherapeuten zijn regionaal georganiseerd en onderhouden in hun eigen regio contacten met verwijzers. Dit maakt dat de lijnen kort zijn en de behandeling snel kan starten.
De samenwerking en eenduidige behandelwijze van het Netwerk Chronische Pijn is uniek binnen de 1e lijnszorg in Nederland.