Aansluiten tot het Netwerk Chronische Pijn

Het NCP is alleen toegankelijk voor oefentherapeuten Cesar en Mensendieck.

Criteria om toe te treden zijn :
• 3 jaar werkervaring
• VvOCM lid

De verplichte 3,5 daagse basis cursus wordt gemiddeld 1 x per jaar gegeven, afhankelijk van het aanbod.

Interesse in toetreding tot het netwerk?
Stuur een mail naar stichting@landelijknetwerkchronischepijn.nl. Daarna wordt het verzoek tot toetreding voorgelegd aan het regionale netwerk.

Andere zorgprofessionals kunnen regionaal wel de samenwerking met het netwerk zoeken.
Zie daarvoor de therapeutenzoeker of de lijst van netwerkcoördinatoren op de website.