Oncologie en Pijn

Een veel voorkomend verschijnsel bij de ziekte kanker is pijn. Pijn bij kanker kan diverse oorzaken hebben, van de ziekte zelf, van de behandeling of pijn door bijkomende factoren zoals verlies van conditie, gewichtsreductie, angst etc. Doordat pijn door vele factoren wordt beïnvloed, is het soms lastig om te weten hoe je er het beste mee om kunt gaan.  In veel gevallen brengt pijn ook grote onzekerheid en angst met zich mee. U vraagt zich af: Waar doe ik goed aan?

Een aantal therapeuten van het Netwerk Chronische Pijn heeft aanvullende scholing op het gebied van oncologie gedaan en kunnen u bij dit proces begeleiden. Tijdens de behandeling van de ziekte kanker, na afloop van de behandeling of als genezing niet meer mogelijk is.

De oorzaken van uw pijn, hoe u de pijn ervaart en hoe u hiermee omgaat, worden in kaart gebracht. Een combinatie van fysieke en mentale oefeningen worden afgestemd op uw persoonlijke situatie. Samen met uw therapeut stelt u vervolgens haalbare doelen op. Uitgangspunt hierbij is dat u weer grip op uw klachten krijgt en dat u handvatten ontwikkeld hoe u het beste met de situatie kan omgaan. Regelmatig worden  de resultaten met u besproken, vindt overleg plaats  met uw verwijzer en wordt  de behandeling zo nodig aangepast. De oefentherapeut werkt nauw samen met andere zorgverleners zoals fysiotherapeuten, huisartsen en oncologen.