AVG-verordening

Privacy Statement
In lijn met de AVG verordening die op 25 mei jl. van kracht ging, heeft het NCP een aantal regels omtrent privacy vastgelegd in een Privacy Statement. Deze is te downloaden via onze website.

Het reglement bevat regels omtrent: informatieverzameling ten behoeve van websitebezoeken, contactmomenten (nieuwsbrief en telefonisch), hoe lang informatie bewaard wordt, het recht van inzage en het delen van informatie en beveiliging.
AVG functionaris is Rachid Mali, te bereiken via rachid@landelijknetwerkchronischepijn.nl

Bewerkt op 27-06-2018 om 07:12
Terug