NCP ontvangt EFRO-subsidie

EFRO-subsidie voor NCP

Vorig jaar berichtten wij in de nieuwsbrief over de plannen van het netwerk voor de komende 5 jaar. Concreet zou een en ander vorm moeten krijgen in een digitaal platform het ‘Zorghuis van de Toekomst’.

Om dit te realiseren, deed Radboud Innovation namens het netwerk een aanvraag voor een EFRO subsidie (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).

Wij zijn erg blij en trots dat wij onlangs bericht kregen dat onze aanvraag is goedgekeurd.

Het Zorghuis van de Toekomst is een digitaal platform (Ivido) waarbij de patiënt in de thuisomgeving zelf regie voert over zijn behandeling en voortgang. Onderdelen van het Chronisch Pijn Protocol worden in de digitale patiëntenomgeving verwerkt. Via diverse apps kan de patiënt rekenen op continue begeleiding en monitoring. Professionals kunnen via het digitale platform niet alleen contact onderhouden met de patiënt, maar ook met elkaar overleg voeren en informatie uitwisselen.
Uiteindelijk streven we ernaar om in de toekomst ook fysieke zorghuizen te 'bouwen', waar patiënten, familie en professionals elkaar kunnen ontmoeten.

De realisatie van het Zorghuis van de Toekomst doen wij in samenwerking met Ivido, Real Health, Radboud Universiteit en Stichting Privacy by Design.

Terug