Update protocol Chronische Pijn

In augustus verscheen de vierde update van het protocol. Naast het leren omgaan met de pijn, is er ook meer aandacht voor het zelf invloed leren krijgen op het pijnsysteen. Ook kreeg de manier waarop vorm gegeven kan worden aan multidisciplinaire samenwerking een belangrijke plek in het protocol. Met de nog te verschijnen Zorgstandaard Chronische Pijn en de NHG standaard Pijn heeft het landelijk netwerk belangrijke hulpmiddelen in handen om verder vorm te geven aan de Ketenzorg Chronische Pijn en om concrete afspraken te maken in de eerste en tweede lijn.

Bewerkt op 22-09-2016 om 07:05
Terug