Update Chronisch Pijn Protocol

In de zomer verschijnt de nieuwste versie van het protocol. Het protocol is aangepast aan de Zorgstandaard Chronische Pijn en de nieuwste wetenschappelijke inzichten over chronische pijn.
Naast het leren omgaan met de pijn, is ook een duidelijke rol weggelegd voor het zelf invloed leren krijgen op het pijnsysteem.

Voor ketenpartners is een digitale samenvatting van het protocol gemaakt. Dit kan als leidraad gebruikt worden bij het vormgeven van samenwerking in de keten. Deze samenvatting is op te vragen bij een contactpersoon van het regionale netwerk.

 

Bewerkt op 28-08-2016 om 17:21
Terug