Week van de Pijn in september 2016

Het Netwerk Chronische Pijn is partner in het project 'Pijn Samen'. Pijn Samen vraagt aandacht voor chronische pijn in Nederland en wil een efficiënte en effectieve aanpak van deze klachten bevorderen.

In september 2016 staat de landelijke ‘Week van de Pijn’ geprogrammeerd om een groot publiek bewust te maken van het belang van doelmatige pijnbehandeling. De Week van de Pijn bestaat uit een congres, diverse events, de lancering van nieuw educatief materiaal en de première van een documentaire over pijn. Deze documentaire bestaat uit drie delen: kind, volwassene en oudere, die alle drie gedurende een jaar worden gevolgd. Het programma wordt mede ingevuld door de aangesloten partners.

Op de website van Pijn Samen leest u meer over de Week van de Pijn 

Bewerkt op 28-06-2015 om 15:32
Terug