NCP betrokken bij Zorgstandaard Chronische Pijn

Patiëntenorganisaties en pijnbehandelaars gaan een zorgstandaard chronische pijn ontwikkelen. De projectgroep, bestaande uit 8 afgevaardigden van diverse organisaties, ontwikkelen een eerste conceptversie. Tussen 1 mei en 15 juni wordt een brede commentaarronde gehouden over deze conceptversie.
De Stichting Landelijk Netwerk Oefentherapeuten Chronische Pijn is een van de organisaties die uitgenodigd zijn voor zowel de schriftelijke commentaarronde als de werkconferentie.

Bewerkt op 26-03-2015 om 11:33
Terug