Symposium zaterdag 4 april 2020

NCP toekomstproof: proef je met ons mee?


Op 4 april 2020 vindt het landelijke symposium van het Netwerk Chronische Pijn plaats. Het netwerk staat dan stil bij haar visie op de toekomst en de plek die alle EFRO-ontwikkelingen hierin inneemt.

Het netwerk is ambitieus en werkt hard aan de totstandkoming van een innovatieplatform, waarin de Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO) van de patiënt en een online programma van het NCP een belangrijke plaats inneemt. Ook wordt nagedacht en worden stappen gezet in de richting van een Fysiek Huis waar patiënten en professionals elkaar kunnen ontmoeten.

 

Al deze ingrediënten en nog veel meer innovatieve tools, apps en inzichten worden op 4 april gedeeld en uitgeprobeerd.

Het symposium staat open voor aangesloten oefentherapeuten, professionals uit de 1e en 2e lijn en genodigden. Begin januari wordt de uitnodiging verstuurd en opent de inschrijving.

Bewerkt op 17-12-2019 om 15:59
Terug