NCP als goed voorbeeld voor onderzoek Ministerie VWS

In het kader van Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) gaf VWS het onderzoeksbureau AEF de opdracht onderzoek te doen naar kansrijke onderwerpen en initiatieven voor zorgverplaatsing van de medisch specialistische zorg en huisartsenzorg naar paramedische zorg. Het onderzoek moet zowel succesfactoren als belemmerende factoren van de geselecteerde initiatieven in kaart brengen en advies uitbrengen hoe een initiatief tot succesvolle uitrol en opschaling gebracht kan worden.
De VvOCM heeft vanuit de oefentherapeuten het NCP als een van de goede voorbeelden aangedragen. Voorzitter Nienke de Heus is door het bureau geïnterviewd. In totaal zijn er paramedie-breed 23 bezocht en geïnterviewd. Het rapport verschijnt later dit voorjaar en wordt aan de minister aangeboden. Daarna is het voor iedereen beschikbaar.

Bewerkt op 04-04-2019 om 09:28
Terug