Nieuws vanuit de EFRO

Pilot e-Health programma NCP

In september startte de testfase van het e-Health programma van NCP. De oefentherapeuten die deelnemen aan de pilot zijn enthousiast over deze verdieping van de behandeling.

Fysieke huis

Het zorghuis van de Toekomst (fysieke huis) krijgt steeds meer vorm. Er is een bijeenkomst geweest met de professionals uit de eerste lijn en een patiëntengroep. Er zijn inmiddels enkele opties voor een locatie van het Zorghuis in Apeldoorn. Momenteel wordt onderzocht of er een ZOnMw subsidie voor dit project kan worden aangevraagd.

Webinar

Op 18 november jl. werd er in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam een Webinar opgenomen. Onderwerp is de innovatieve ontwikkeling op het gebied van e-Health in het EFRO project: de Persoonljke Gezondheids Omgeving (PGO) en het online programma van Netwerk Chronische Pijn. De oefentherapeuten kunnen zich hiermee voorbereiden op het symposium van 4 april 2020.

Bewerkt op 17-12-2019 om 15:57
Terug