Nieuws vanuit de EFRO subsidie

Online Chronisch Pijn Programma NCP
Een belangrijke stap voor het netwerk Chronische Pijn: een online pijn programma, gebaseerd op het Chronisch Pijnprotocol. Dit programma wordt door Ivido beschikbaar gesteld in de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Een eerste opzet staat klaar om het komende half jaar getoetst te worden door collega’s uit het werkveld.

Backing App
Naast de ontwikkeling van het online chronisch pijnprogramma richt de Efro subsidie zich op een ander product, de backing app. Deze interactieve app is gebaseerd op de ACT en geschikt voor mensen met chronische lage rugklachten. Binnen het Efro project wordt deze app aangepast aan de wensen van de oefentherapeuten NCP en zal scholing ontwikkeld worden. In de regio's Gelderland en Oost-Nederland zijn inmiddels oefentherapeuten NCP uitgenodigd om mee te doen aan een pilot.

Focusgroepen Zorghuis van de Toekomst
Hoe ziet het ideale zorghuis eruit volgens patiënten? Deze vraag kun je het beste aan de patiënt zelf vragen.
Op 20 en 27 maart jl. kwamen patiënten tijdens een groepsbijeenkomst samen om na te denken over dit onderwerp. Deze zgn. focusbijeenkomsten zijn georganiseerd in samenwerking met onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen als onderdeel van het Efro project.
Met behulp van burgerwetenschap wordt geïnventariseerd wat patiënten belangrijk vinden en kan buiten de gangbare kaders gedacht worden. Deze informatie wordt gebruikt om het Zorghuis van de Toekomst verder te ontwikkelen.

Bewerkt op 04-04-2019 om 09:27
Terug