Nieuws

AVG-verordening

Privacy Statement
In lijn met de AVG verordening die op 25 mei jl. van kracht ging, heeft het NCP een aantal regels omtrent privacy vastgelegd in een Privacy Statement. Deze is te downloaden via onze website.

Het reglement bevat regels omtrent: informatieverzameling ten behoeve van websitebezoeken, contactmomenten (nieuwsbrief en telefonisch), hoe lang informatie bewaard wordt, het recht van inzage en het delen van informatie en beveiliging.
AVG functionaris is Rachid Mali, te bereiken via rachid@landelijknetwerkchronischepijn.nl

Samenwerking met Fit for Work

Als samenwerkingspartner van Fit For Work wordt er dit jaar binnen het Netwerk Chronische Pijn extra aandacht besteed aan werken met chronische pijn. Fit For Work zet zich samen met 20 maatschappelijke organisaties in voor een nationale aanpak gericht op werkbehoud bij een chronische aandoening.