Nieuws

NCP als goed voorbeeld voor onderzoek Ministerie VWS

In het kader van Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) gaf VWS het onderzoeksbureau AEF de opdracht onderzoek te doen naar kansrijke onderwerpen en initiatieven voor zorgverplaatsing van de medisch specialistische zorg en huisartsenzorg naar paramedische zorg. Het onderzoek moet zowel succesfactoren als belemmerende factoren van de geselecteerde initiatieven in kaart brengen en advies uitbrengen hoe een initiatief tot succesvolle uitrol en opschaling gebracht kan worden.
De VvOCM heeft vanuit de oefentherapeuten het NCP als een van de goede voorbeelden aangedragen. Voorzitter Nienke de Heus is door het bureau geïnterviewd. In totaal zijn er paramedie-breed 23 bezocht en geïnterviewd. Het rapport verschijnt later dit voorjaar en wordt aan de minister aangeboden. Daarna is het voor iedereen beschikbaar.

Nieuws vanuit de EFRO subsidie

Online Chronisch Pijn Programma NCP
Een belangrijke stap voor het netwerk Chronische Pijn: een online pijn programma, gebaseerd op het Chronisch Pijnprotocol. Dit programma wordt door Ivido beschikbaar gesteld in de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Een eerste opzet staat klaar om het komende half jaar getoetst te worden door collega’s uit het werkveld.

Backing App
Naast de ontwikkeling van het online chronisch pijnprogramma richt de Efro subsidie zich op een ander product, de backing app. Deze interactieve app is gebaseerd op de ACT en geschikt voor mensen met chronische lage rugklachten. Binnen het Efro project wordt deze app aangepast aan de wensen van de oefentherapeuten NCP en zal scholing ontwikkeld worden. In de regio's Gelderland en Oost-Nederland zijn inmiddels oefentherapeuten NCP uitgenodigd om mee te doen aan een pilot.

Focusgroepen Zorghuis van de Toekomst
Hoe ziet het ideale zorghuis eruit volgens patiënten? Deze vraag kun je het beste aan de patiënt zelf vragen.
Op 20 en 27 maart jl. kwamen patiënten tijdens een groepsbijeenkomst samen om na te denken over dit onderwerp. Deze zgn. focusbijeenkomsten zijn georganiseerd in samenwerking met onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen als onderdeel van het Efro project.
Met behulp van burgerwetenschap wordt geïnventariseerd wat patiënten belangrijk vinden en kan buiten de gangbare kaders gedacht worden. Deze informatie wordt gebruikt om het Zorghuis van de Toekomst verder te ontwikkelen.

Ontwikkelingen Health Deal

Werkbezoek Pijn en Mobiliteitskliniek de Bilt
Een afvaardiging van het Regionale Pijnnetwerk Midden Kennemerland (NH) was onlangs op uitnodiging bij de Pijn- een Mobiliteitskliniek in de Bilt. Het doel van dit werkbezoek was om inspiratie op te doen voor de opzet en financiering van het initiatief van het samenwerkingsverband in Midden Kennemerland.
Het werkbezoek leverde veel inspiratie op om het initiatief van het samenwerkingsverband in Midden Kennemerland tot een groot succes te kunnen maken. Binnenkort wordt gestart met enkele multidisciplinaire pilotgroepen.
De Pijn en Mobiliteitskliniek is reeds actief. Meer informatie is te vinden via hun website.

Pijn en Oncologie specialisme

In het najaar 2018 rondden een twintigtal oefentherapeuten succesvol de cursus Pijn en Oncologie af. Hiermee kunnen zij ook oncologiepatiënten met chronische pijn behandelen volgens het Chronisch Pijn Protocol.