Nieuws

Samenwerking met Fit for Work

Als samenwerkingspartner van Fit For Work wordt er dit jaar binnen het Netwerk Chronische Pijn extra aandacht besteed aan werken met chronische pijn. Fit For Work zet zich samen met 20 maatschappelijke organisaties in voor een nationale aanpak gericht op werkbehoud bij een chronische aandoening.

Jubileum Netwerk Chronische Pijn

Deze maand is het 5 jaar geleden dat het Netwerk Chronische Pijn werd opgericht. De afgelopen jaren heeft het netwerk zich een unieke positie weten te verwerven in de eerstelijns zorg. De komende jaren wil het netwerk haar positie als koploper verder verstevigen door zich te richten op de mogelijkheden die innovatieve toepassingen zoals e-Health bieden voor chronisch pijnpatiënten. De samenwerking in de Health Deals en met Radboud Innovation zijn hiervan concrete voorbeelden.

Samenwerking Radboud Innovation

Op initiatief van het bestuur van het NCP en na een aantal verkennende gesprekken, is er een volgende stap gezet in de samenwerking met het Radboud Innovation. Het betreft de ontwikkeling van een communicatieplatform waarin de patiënt eigenaar is en de regie heeft. Het platform beschikt over diverse applicaties die de gebruiker self supporting maken en die zorgen dat bij de patiënt betrokken zorgverleners onderling contact kunnen onderhouden. Het is een veelbelovend project waarbij het NCP en de netwerken Nijmegen en Arnhem nauw betrokken zijn. 

Health Deal Chronische Pijn

Zoals eerder gemeld is het Netwerk Chronische Pijn een van de partners in de Health Deal Chronische Pijn. In de Living Labs van de Health Deal CP worden door betrokken partijen zorginnovaties tot stand gebracht. In totaal 5 regionale netwerken van het NCP participeren in een van de Living Labs en de 6e gaat binnenkort van start. De betrokken partijen zijn bezig nader vorm te geven aan de samenwerking rond de innovatieprojecten. De betrokken partijen bestaan uit specialisten zoals anesthesiologen, orthopedagogen, neurologen, revalidatieartsen, revalidatiecentra en professionals uit de 2e en 1,5e lijn. Ook huisartsen en (universitaire) ziekenhuizen zoals het UMCG, Diakonessen ziekenhuis en Radboud Universiteit zijn partner in de regionale Health Deals. Als landelijke organisatie waarin 1e lijns professionals verenigd zijn, neemt het Netwerk Chronische Pijn als partner binnen de Health Deal CP een unieke positie in.